2019-07-15 11:31:52

Dodatni obrazovni materijali

OŠ „MILAN BROZOVIĆ“
Kastav, Skalini Istarskog tabora 3
Klasa: 003-01/19-02/1
Urbroj: 2170-55-01-19-08

Kastav, 12. srpnja 2019. godine

 

            Na temelju članka 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18), prema odabiru učitelja, OŠ „Milan Brozović“ Kastav, donosi

ODLUKU

o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala

I.

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18), sredstva za nabavku udžbenika osiguravaju se u Državnom proračunu RH a nabavku udžbenika provodi Škola. Nabavku komercijalnih drugih obrazovnih materijala ne provodi Škola.

                                                                         II.

Ukupna cijena svih komercijalnih drugih obrazovnih materijala koji se koriste u  nastavi obveznih predmeta u pojedinom razredu ne smije prelaziti 20% za razrednu nastavu, 30% za 5. i 6. razred, odnosno 40% za 7. i 8. razred iznosa umnoška pripadajućeg koeficijenta (f) i medijalne neto plaće (M) iz članka 4. stavka 1. Zakona o udžbenicima.

                                                                       III.

Suglasnost na odabir i korištenje komercijalnih drugih obrazovnih materijala dalo je Učiteljsko vijeće i Školski odbor na sjednicama održanim dana 12. srpnja 2019. godine.

                                                                       IV.

Ova odluka postat će dio Kurikuluma za školsku 2019./2020. godinu.

                                                                       V.

Popis odabranih komercijalnih drugih obrazovnih materijala sastavni je dio ove Odluke i objavljen je na web stranici Škole.

                                                                       VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.                                 

                                              

                                                                       Ravnateljica: Sandra Krpan, prof.


Osnovna škola "Milan Brozović" Kastav