2018-02-09 15:29:22

Brošura za roditelje

Poštovani roditelji,

U  listopadu   2017.  godine,  u  organizaciji   Ureda  za  suzbijanje   zlouporabe droga  održan je  sastanak  Radne  skupine  za Sustav ranog upozoravanja   u slučaju pojave  novih  psihoaktivnih   tvari  u Republici  Hrvatskoj.  Zadaća Radne skupine  je  savjetovanje Ureda  o  provedbi   opće   strategije  Nacionalnog   informacijskog    sustava   za  droge,  metodama prikupljanja  i analize podataka, komunikacijskoj   strategiji  i daljnjem  razvoju,  aktualnim temama i trendovima   koji se pojavljuju   na području  novih psihoaktivnih  tvari,  predlaganje  aktivnosti  i mjera te sudjelovanje  u izradi radnih dokumenata i stručne literature.

Na   sastanku  predstavljena  je  brošura  namijenjene  informiranju roditelja o novim psihoaktivnim   tvarima "Intervju  roditeljima  -  odgovori koje je dobro znati''  koja se nalazi u prilogu.

Zbog  rastuće  dostupnosti  proizvoda  koji  sadrže  nove psihoaktivne   tvari te visokih  rizika  koji  se povezuju   s  njihovorn   konzumacijom,    svrha predmetne  brošure  je  informirati   roditelje   o  toj pojavi.  U njoj će roditelji naći osnovne informacije  o tome  što su nove psihoaktivne   tvari  (nove droge),  u  kakvim   se oblicima  pojavljuju,   gdje  se  iste  mogu  nabaviti,   koji su  učinci  i  štetne zdravstvene     posljedice     konzumacije     novih    droga   te    kako   prepoznati     trovanje    novim psihoaktivnim   tvarima.  Također,  u brošuri  su navedeni  savjeti za roditelje  kako na vrijeme  uočiti i spriječiti problem  vezan  uz konzumaciju  novih psihoatkivnih  tvari, odnosno  kako razgovarati  s djetetom  o novim  drogama  i štetnim posljedicama  njihove konzumacije.

S obzirom  na  aktualnost  problematike   novih  droga  i njihove  pojavnosti   na tržištu  RH,  kao  i trendove  koji ukazuju  kako je Hrvatska  iznad  europskog
prosjeka  po konzumiranju   novih  droga medu mladima,  slobodni  smo zamoliti Ministarstvo  znanosti  i obrazovanja  da predmetnu  brošuru distribuira svim osnovnim  i srednjim  školama  u Republici  Hrvatskoj.  


Osnovna škola "Milan Brozović" Kastav