preskoči na sadržaj
Natječaji

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

           

KLASA: 080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-83

Kastav, 24. prosinca 2020.godine

 

                                                        Obavijest

                o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

 

Poštovana/i,

na osnovu raspisanog natječaja od 1. prosinca  2020. godine, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole, te na oglasnoj ploči Škole, donijeta je sljedeća odluka:

- za obavljanje poslova učitelja/ice solfeggia izabrana je:

1)    Ingrid Koštan, mag.mus.

-za obavljanje poslova učitelja/ice gitare izabrani su:

1) Iva Radulović, prof.

2) Slađana Čolović, prof.

-za obavljanje poslova učitelja/ice klavira izabrani su:

1) Nikolina Halusek, mag.mus.

2 Loris Ivančić Žic, mag.mus.

-za obavljanje poslova učitelja/ice violine izabran je:

1) Silvano Kalagac, mag.mus.

-za obavljanje poslova učitelja/ice klarineta izabran je:

1) Tonči Trinajstić, prof.

-za obavljanje poslova učitelja/ice harmonike izabran je:

1) Neno Atanasković, mag.mus.

koje ispunjavaju sve formalne i zakonske uvjete natječaja.

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Natječaja.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 24. 12. 2020. 13:29

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

           

KLASA: 080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-82

Kastav, 24. prosinca 2020.godine

 

                                                        Obavijest

                o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

Poštovana/i,

na osnovu raspisanog natječaja od 1. prosinca  2020. godine, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole, te na oglasnoj ploči Škole, donijeta je sljedeća odluka:

· za obavljanje poslova učiteljice informatike  na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je: Margareta Lukež, prof.

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Natječaja.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 24. 12. 2020. 13:28

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

KLASA: 080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-83

Kastav, 24. prosinca 2020.godine

 

                                                        Obavijest

                o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

 

Poštovana/i,

na osnovu raspisanog natječaja od 1. prosinca  2020. godine, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole, te na oglasnoj ploči Škole, donijeta je sljedeća odluka:

· za obavljanje poslova učiteljice razredne nastave u produženom boravku   na određeno puno radno vrijeme izabrane su :

1)    Ema Harej Čargonja

2)    Marta Kolombo

3)    Sandra Pecorari

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Natječaja.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 24. 12. 2020. 13:26

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

KLASA: 080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-81

Kastav, 24. prosinca 2020.godine

 

                                                        Obavijest

           o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

Poštovana/i,

na osnovu raspisanog natječaja od 1. prosinca  2020. godine, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole, te na oglasnoj ploči Škole, donijeta je sljedeća odluka:

· za obavljanje poslova spremačice škole na određeno puno radno vrijeme izabrane su:

1)    Maček Tatijana

2)    Miletić Paola

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 24. 12. 2020. 13:23

OBAVIJEST O RAZGOVORU I POZIV KANDIDATIMA

Osnovna škola „Milan Brozović“

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

Skalini Istarskog tabora 3

51215 Kastav

 

KLASA: 080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-80

Kastav, 22. prosinca 2020. godine

 

 

Temeljem Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“, Kastav, (dalje: Pravilnik), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajnom postupku donosi

 

IZVJEŠĆE I POZIV KANDIDATIMA

 

Kandidati za radno mjesto učitelja/ice solfeggia na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj, učitelj/ica gitare na određeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelja, učitelj/ica klavira na određeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelja, učitelj/ica violine na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj, učitelj/ica harmonike na određeno nepuno radno vrijeme - 1 izvršitelj i učitelj/ica klarineta na određeno nepuno radno vrijeme - 1 izvršitelj, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana  01. prosinca 2020. godine, pozivaju se na razgovor s ravnateljicom Škole u srijedu, 23. prosinca 2020. godine u 10.00 sati.

 

POPIS KANDIDATA KOJI SE POZIVAJU NA RAZGOVOR S OBZIROM NA OSTVARENI BROJ BODOVA NA TESTIRANJU (RANG LISTA):

 

Ingrid Koštan, prof. - učiteljica solfeggia na određeno puno radno vrijeme

Iva Radulović, prof. - učiteljica gitare na određeno puno radno vrijeme

Slađana Čolović, mag. mus. - učiteljica gitare na određeno nepuno radno vrijeme

Loris Ivančić Žic, mag. mus. - učitelj klavira na određeno puno radno vrijeme

Nikolina Halusek, mag. mus. - učiteljica klavira na određeno puno radno vrijeme

Silvano Kalagac, prof. - učitelj violine na određeno puno radno vrijeme

Neno Atanasković, mag. mus. - učitelj harmonike na određeno nepuno radno

vrijeme

Tonči Trinajstić, prof. - učitelj klarineta na određeno nepuno radno vrijeme

 

Članovi Povjerenstva:

 

predsjednik Povjerenstva, Ante Radnić, prof.

član, Jadranka Violić, prof.

član, mr. art. Tajana Dukić

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 22. 12. 2020. 17:48

OBAVIJEST O RAZGOVORU I POZIV KANDIDATIMA

Osnovna škola „Milan Brozović“  

Skalini Istarskog tabora3 

51215 Kastav 

 

KLASA:080-03/20-01/1 

URBROJ: 2170-55-01-20-81 

Kastav,  22.12. 2020 

 

Temeljem odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ (dalje:Pravilnik), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajnom postupku izdaje sljedeću  

 

OBAVIJEST O RAZGOVORU  

I POZIV KANDIDATIMA 

 

Kandidati za radno mjesto spremač/spremačica na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice, objavljenog  1. prosinca 2020., pozivaju se na razgovor s Ravnateljicom škole u srijedu 23. prosinca 2020. godine s početkom u 10.00 sati.  

 

Popis kandidata koji se pozivaju na razgovor  s obzirom na ostvareni rang :  

 

 1. Muškardin Nensi 

 1. Paola Miletić 

 1. Tatijana Maček 

 

 

                                                         Povjerenstvo za vrednovanje kandidata 

 

Ovaj poziv objavit će se sukladno odredbama Pravilnika na službenim web stranicama Škole te se njegovom objavom kandidati smatraju uredno pozvanima. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 22. 12. 2020. 17:44

Upute za pripremu kandidata prijavljenih na natječaj informatičara te obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora s ravnateljicom

OSNOVNA ŠKOLA „MILAN BROZOVIĆ“ KASTAV

Skalini Istarskog tabora 3, 51215 Kastav

tel. 051/691-308

e-mail:  os-kastav@os-mbrozovic-kastav.skole.hr

 

KLASA: 080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-82

Kastav, 16. prosinca 2020. godine

 

Temeljem odredbi čl. 11.-13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“, (dalje: Pravilnik), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajnom postupku izdaje sljedeću

 

             OBAVIJEST O TESTIRANJU I POZIV KANDIDATIMA

 

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete natječaja (prema popisu u nastavku) za radno mjesto učitelja/ice informatike na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 1. prosinca 2020. godine, pozivaju se na testiranje (pismena provjera znanja) koje će se održati u prostorijama OŠ „Milan Brozović“ u Kastvu  srijedu, 23. prosinca 2020. godine s početkom u 15.00 sati.

Kandidati koji ostvare najmanje 50% uspjeha na pismenoj provjeri će odmah  nakon pismenog djela   biti upućeni na daljnji razgovor (intervju) s Povjerenstvom.  

 

Najbolja tri rangirana kandidata, nakon intervjua upućuju se na  usmeni razgovor kod ravnateljice.

 
Izvori za pripremu kandidata za testiranje:

1.      Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

2.      Kurikulum nastavnog predmeta Informatike za osnovne škole

3.      Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2020./2021. (na web stranici škole)

4.      Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19)

5.      Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/17 , 41/19 i 76/19)

6.      Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

7.      Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015 i 3/2017).

 

Popis kandidata za testiranje za radno mjesto učitelja/ice informatike:

1.      Janežić  Ingrid

2.      Lukež Margareta

3.      Puškarić Miljenko

4.      Stupnik  Hrvoje

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

1. Marin Milardović, prof.

2. Viviana Vidas - Kezele, prof.

3. Dolores Saršon, prof.

 

Kandidati su dužni prije početka testiranja predočiti važeću identifikacijsku ispravu.

Mole se kandidati da na testiranje dođu s maskom za lice i svojom kemijskom olovkom. Svakom kandidatu će biti izmjerena tjelesna temperatura.

Ovaj poziv objavit će se sukladno odredbama Pravilnika na službenim web stranicama Škole te se njegovom objavom kandidati smatraju uredno pozvanima.
Za kandidata koji ne pristupi  testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 12. 2020. 15:18

Upute za pripremu kandidata prijavljenih na natječaj učiteljica razredne nastave u produženom boravku te obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovoru s ravnateljicom Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola „ Milan Brozović“ Kastav

KLASA: 080 - 03/20 - 01/1

URBROJ: 2170–55–01–20-83

Kastav, 16.12.2020.

 

POZIV KANDIDATIMA ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME - 3 IZVRŠITELJA/ICE

Testiranje prijavljenih kandidata za NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice razredne nastave  u PB na određeno puno radno vrijeme za rad u 0Š „Milan Brozović“ održat će se u srijedu, 23. prosinca 2020. u učionici br. 25 ( drugi kat lijevo )  na adresi: OŠ „Milan Brozović“, Skalini Istarskog tabora 3, Kastav,  s početkom u 18,00 sati.

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PB,  na određeno puno radno vrijeme  za rad u OŠ „ Milan Brozović“, Kastav  - 3  izvršitelja/ice
 • 18,00 sati - Dolazak, utvrđivanje identiteta i popisa kandidata te upute za pripremu prijavljenih kandidata
 • 18,15 sati - Pisana provjera (testiranje)
 • 20,00 sati - Usmena provjera (intervju)

KANDIDATI KOJI SU POZVANI NA TESTIRANJE:

1.      FILIPOVIĆ LUNA

2.      HAREJ - ČARGONJA EMA

3.      KOLOMBO MARTA

4.      PECORARI SANDRA

5.      SKOČIĆ PETRA

Kandidati su dužni prije početka testiranja predočiti važeću identifikacijsku ispravu.

Mole se kandidati da na testiranje dođu s maskom za lice i svojom kemijskom olovkom, a na ulazu u školu bit će im izmjerena tjelesna temperatura.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

Isti dan, s najbolje tri rangirane kandidatkinje u 20.15 sati održati će se usmeni razgovor kod ravnateljice.

U privitku su svi potrebni dokumenti za testiranje i pripremu kandidata:

1.    Natječaj

2.    Upute kandidatima

3.       Pravni i drugi izvori za pripremu

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 12. 2020. 11:43

Upute za pripremu kandidata prijavljenih na natječaj Glazbenog odjela te obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiran

OSNOVNA ŠKOLA „MILAN BROZOVIĆ“ KASTAV

Skalini Istarskog tabora 3, 51215 Kastav

tel. 051/691-308

e-mail:  os-kastav@os-mbrozovic-kastav.skole.hr

 

KLASA: 080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-80

Kastav, 16. prosinca 2020.

 

Temeljem odredbi čl. 11.-13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi

„Milan Brozović“, Kastav, (dalje: Pravilnik), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajnom postupku izdaje sljedeću

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU I POZIV KANDIDATIMA

 

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete natječaja (prema popisu u nastavku) za radno mjesto učitelja/ice solfeggia na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj, učitelj/ica gitare na određeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelja, učitelj/ica klavira na određeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelja, učitelj/ica violine na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj, učitelj/ica harmonike na određeno nepuno radno vrijeme - 1 izvršitelj i učitelj/ica klarineta na određeno nepuno radno vrijeme - 1 izvršitelj, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 01. prosinca 2020. godine, pozivaju se na testiranje (pismena provjera znanja) koje će se održati u prostorijama OŠ „Milan Brozović“ u Kastvu u utorak, 22. prosinca 2020. godine s početkom u 09.00 sati.

Kandidati koji na pismenom dijelu testiranja ostvare najmanje 50 % bodova od ukupnog broja bodova, bit će obaviješteni odmah nakon završetka pismenog dijela testiranja te pozvani na razgovor (intervju) koji će se održati istog dana 22. prosinca 2020. godine s početkom u 10.30 sati također u prostorijama OŠ „Milan Brozović“ Kastav.

 

Područje provjere: metodika rada, organizacija rada s učenicima

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

      - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

     - Nastavni plan i program za osnovnu školu (NN 102/06)

     - Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19, 43/20)

     - Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/17 , 41/19 i 76/19)

     - Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

     - Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14 i 81/15)

 

Popis kandidata koji se upućuju na testiranje:

1. Ingrid Koštan

2. Iva Radulović

3. Slađana Čolović

4. Loris Ivančić Žic

5. Nikolina Halusek

6. Silvano Kalagac

7. Ksenija Savčić

8. Neno Atanasković

9. Tonči Trinajstić

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

1. Ante Radnić, prof.

2. Jadranka Violić, prof.

3. mr. art. Tajana Dukić

 

Kandidati su dužni prije početka testiranja predočiti važeću identifikacijsku ispravu.

Mole se kandidati da na testiranje dođu s maskom za lice i svojom kemijskom olovkom. Svakom kandidatu će biti izmjerena tjelesna temperatura.

Ovaj poziv objavit će se sukladno odredbama Pravilnika na službenim web stranicama Škole te se njegovom objavom kandidati smatraju uredno pozvanima. Za kandidata koji ne pristupi pismenom ili usmenom testiranju u zakazano vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 12. 2020. 11:23

Natječaj za učitelje Glazbenog odjela

OŠ „MILAN BROZOVIĆ”

Kastav, Skalini Istarskog tabora 3

KLASA: 080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-80

Kastav, 1. prosinca 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18, 98/19, 64/20.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1.    Učitelj/ica solfeggia na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

2.    Učitelj/ica gitare na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja

3.    Učitelj/ica klavira na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja

4.    Učitelj/ica violine na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

5.    Učitelj/ica klarineta na određeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelj

6.    Učitelj/ica harmonike na određeno nepuno radno vrijeme-1 izvršitelj

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj  je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 1. prosinca 2020. i vrijedi do 9. prosinca 2020.

 

                                                                                         Ravnateljica:

                                                                                            Sandra Krpan, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 12. 2020. 17:20

Natječaj za učiteljicu razredne nastave u produženom boravku

OŠ „MILAN BROZOVIĆ”

Kastav, Skalini Istarskog tabora 3

KLASA: 080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-83

Kastav, 1.prosinca 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.,98/19., 64/20.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1.    Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku učenika –3 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj  je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 1. prosinca 2020. i vrijedi do 9. prosinca 2020. godine.

                                                   

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                          Sandra Krpan, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 12. 2020. 17:17

Natječaj za spremačicu

OŠ „MILAN BROZOVIĆ”

Kastav, Skalini Istarskog tabora 3
KLASA: 080-03/20-01/1
URBROJ: 2170-55-01-20-81
Kastav, 1. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1.  SPREMAČ/ICA – 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme       

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

-       Završena osnovna škola.

-       Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj  je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 1. prosinca 2020. i vrijedi do 9. prosinca 2020.

                                                                         

                                                                               Ravnateljica:

                                                                           Sandra Krpan, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 12. 2020. 17:15

Natječaj za učitelja informatike

OŠ „MILAN BROZOVIĆ”

Kastav, Skalini Istarskog tabora 3
KLASA: 080-03/20-01/1
URBROJ: 2170-55-01-20-82
Kastav, 1. prosinca 2020.godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1.    Učitelj/ica informatike– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj  je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 1. prosinca 2020. i vrijedi do 9. prosinca 2020.

 

                                                                                 Ravnateljica

                                                                            Sandra Krpan, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 12. 2020. 17:11

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

KLASA: 080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-72

Kastav, 6. studenog 2020.

 

Poštovana/i,

na osnovu raspisanog natječaja od 1. listopada 2020. godine, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole, te na oglasnoj ploči Škole, donijeta je sljedeća odluka:

· za obavljanje poslova Tajnika/ce škole na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je Martina Pope Tipurić.

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 9. 11. 2020. 12:19

Obavijest o razgovoru i poziv kandidatima

OŠ "Milan Brozović", Kastav

KLASA:080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-72

 

Kastav,  29.10.2020.

 

Temeljem odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ (dalje:Pravilnik), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajnom postupku izdaje sljedeću

 

                           OBAVIJEST O RAZGOVORU    I  POZIV KANDIDATIMA

 

Kandidati za radno mjesto tajnik/ca na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ca, objavljenog  1. listopada 2020., pozivaju se na razgovor s Ravnateljicom škole koji će se održati u prostorijama Osnovne škole „Milan Brozović“ u petak 30. listopada 2020. godine s početkom u 14.00 sati.

 

Popis kandidata koji se pozivaju na razgovor  s obzirom na ostvareni rang :

 

 1. Pope Tipurić Martina
 2. Piliškić Magdalena
 3. Babarović Irena

 

 

                                                       Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

Ovaj poziv objavit će se sukladno odredbama Pravilnika na službenim web stranicama Škole te se njegovom objavom kandidati smatraju uredno pozvanima. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Mole se kandidati da na razgovor dođu s maskom za lice. Svakom kandidatu će biti izmjerena temperatura.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 29. 10. 2020. 18:36

Obavijest o razgovoru i poziv kandidatima

Osnovna škola „Milan Brozović“ Kastav

KLASA:080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-72

 Kastav,  28.10. 2020.

 Temeljem odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ (dalje:Pravilnik), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajnom postupku izdaje sljedeću

 

                                 OBAVIJEST O RAZGOVORU  I POZIV KANDIDATIMA

 

Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testu (prema popisu u nastavku), za radno mjesto tajnik/ca na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ca, objavljenog  1. listopada 2020., pozivaju se da se odazovu na razgovor (intervju) koji će se održati u prostorijama Osnovne škole „Milan Brozović“ u četvrtak 29. listopada 2020. godine s početkom u 17.00 sati.

 

Popis kandidata, abecednim redom, koji se upućuju na razgovor (intervju) :

 1. Babarović Irena
 2. Car Klara
 3. Jelavić Daniela
 4. Lončar Siniša
 5. Piliškić Magdalena
 6. Pope Tipurić Martina

 

                                                 Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

Ovaj poziv objavit će se sukladno odredbama Pravilnika na službenim web stranicama Škole te se njegovom objavom kandidati smatraju uredno pozvanima. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Mole se kandidati da na razgovor dođu s maskom za lice. Svakom kandidatu će biti izmjerena temperatura.

Napominjemo da je došlo do promjene u terminu razgovora s Ravnateljicom škole. Troje najbolje rangiranih kandidata prema broju bodova s usmenog i pismenog dijela testiranja biti će pozvani na razgovor s Ravnateljicom škole dana 30.10.2020. u 14.00 sati.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 28. 10. 2020. 10:55

Upute za pripremu kandidata prijavljenih na natječaj te obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiran

 

OSNOVNA ŠKOLA „MILAN BROZOVIĆ”  KASTAV

KLASA: 080-03/20-01/1

URBROJ: 2170-55-01-20-72

Kastav, 19.10.2020.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi    ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,64/20) i članka 12  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi „Milan Brozović“, Kastav,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje  donosi:

 

Upute za pripremu kandidata prijavljenih na natječaj te obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja

 1.  

Za natječaj objavljen dana 01.10.2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole za radno mjesto:

 

 1. Tajnik/ica na neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

 

       Utvrđuju se sljedeće upute, vrijeme i mjesto testiranja kandidata :

 

Vrednovanje kandidata provodi se pisanim putem i razgovorom (intervjuom).

 

Pismena provjera znanja sastoji se od dva dijela:

1. Djelokrug rada tajnika

2. Informatička pismenost

 

Pismena provjera znanja održat će se 26.10.2020. godine na adresi OŠ         „ Milan Brozović“,  Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, 51215, Kastav

Kandidati će biti podijeljeni u tri grupe po 12 kandidata abecednim redom.

Prva grupa: 16:30 do 17:30 sati

 1. Babarović Irena
 2. Babić Klara
 3. Basić Marijana
 4. Benac Renata
 5. Blažević Mile
 6. Brozičević Jadranka
 7. Buljat Aleksandra
 8. Car Klara
 9. Cucić Andrea
 10. Ćurković Eva
 11. Delić Zlata
 12. Gobin Iva

Druga grupa : 17:45 do 18:45 sati

 1. Grahovac Karleuša  Ivona
 2. Grdinić Faltis Barbara
 3. Jelavić Daniela
 4. Kalanj Ivan
 5. Kinkela - Lukić Andrea
 6. Kozarčanin Sara
 7. Lončar Siniša
 8. Mahnić Zoja
 9. Ožbolt Tea
 10. Pezo Maja
 11. Piliškić Magdalena
 12. Plančić Alen

Treća grupa: 19:00 do 20:00 sati

 1. Plenča Ivona
 2. Pope Tipurić Martina
 3. Prodan Mogorovć Ana
 4. Stanić Karmen
 5. Sušanj Barbara
 6. Špoljar Jelena
 7. Tićak Bogmić Marina
 8. Uhač Elizabeta
 9. Vasić Dijana
 10. Zavidić Kardum Jelena
 11. Zubalić Lorena

Pravo pristupa razgovoru (intervjuu) ostvaruju oni kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova pismenog testa te će biti  pozvani na razgovor (intervju) koji će se održati dana 29.10.2020. godine s početkom u 17 sati na adresi OŠ „Milan Brozović“, Skalini Istarskog tabora 3, 51215, Kastav.

 

Kandidati su dužni prije početka testiranja predočiti važeću identifikacijsku ispravu.

 

Za kandidata koji ne pristupi pismenom ili usmenom testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

 1.  

 Područja iz kojih se obavlja testiranje kandidata su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/09, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19/64/20)
 2. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
 3. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17)
 4. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
 5. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno- tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi NN(40/14)
 6. Informatička pismenost

 

III.

Mole se kandidati da na testiranje dođu s maskom za lice i svojom kemijskom olovkom. Svakom kandidatu će biti izmjerena tjelesna temperatura.

             

                                                              IV.

 

Troje najbolje rangiranih kandidata prema broju bodova s usmenog i pismenog testiranja biti će pozvani na razgovor s Ravnateljicom škole dana 30.10.2020. godine u 11 sati.

 

 

                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 19. 10. 2020. 18:01

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/09,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18, 98/19)

Osnovna škola „Milan Brozović „Kastav dana 01.10. 2020 . godine raspisuje

 

NATJEČAJ

 za  radno mjesto

 

1. TAJNIK/CA na neodredeno, puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog  tjednog  radnog vremena uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci

      1 izvršitelj

UVJETI: Kandidati uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno člancima

105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, NN 86/09, NN 92/10, NN 105/10, 90/11, NN 5/12, NN 16/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19):

a. sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

b. preddiplomski strucni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz tocke a)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i zivotopis kandidati su obvezni priloziti:

 • Presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi, Presliku dokaza o drzavljanstvu, (domovnica, osobna iskaznica)
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana raspisivanja natječaja Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz cl. 106. Zakona s naznakom roka izdavanja i ne starije od dana raspisivanja natjecaja.

Radni odnos se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad.

Preslike ne moraju biti ovjerene a odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostavti na uvid originalne dokumente.

     Radni odnos se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidati  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.102.stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/17) trebaju  uz prijavu dostaviti dokaze propisane čl.103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:(poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave te prijave upućene elektroničkom poštom neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati na adresu:

OŠ Milan Brozović, Kastav , Skalini Istarskog tabora 3, 51215 Kastav, s naznakom „za Natjecaj“- Tajnik /tajnica.

Rok za dostavu prijava na ovaj natječaj je 8 dana od dana objave ovog natječaja.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se postupak vrednovanja sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Milan Brozović ,Kastav

Na web stranici škole os-kastav@os-mbrozovic-kastav.skole.hr pet dana prije dana određenog za testiranje objavit će se područje provjere , pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje te vrijeme i mjesto održavanja testiranja.

U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona  putem kojeg ce biti obaviješten o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natjecaj

Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o  zaštiti osobnih podataka u svrhu natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pravodobno obaviješteni putem web stranice Škole

Natječaj je objavljen na mreznim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mreznim stranicama i oglasnoj ploči škole

KLASA: 112-01/20-01/1

URBROJ. 2170-55-01-20-28

Kastav, 01.10. 2020.

                                                                                                                                                                                                                    Ravnateljica:

                                                                                 Sandra Krpan, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 10. 2020. 14:07

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME KOJI SU IZVJEŠĆENI O TERMINU RAZGOVORA S RAVNATELJICOM ŠKOLE ZA 23. 03. 2020. GODINE:

Sukladno Naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja Zagreb te dopisu Osnivača – Primorsko-goranske županije od 20.03.2020. godine, ravnateljica Škole, gđa Sandra Krpan, prof., donijela je dana 20.03.2020. godine Odluku da se izbor kandidata za obavljanje poslova učitelja razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme, po natječaju objavljenom dana 17. veljače 2020. godine, neće izvršiti radi izvanrednih okolnosti – obustave izvođenja nastave.

Sljedom iznijetog, zakazani razgovor s kandidatima neće se održati.

Hvala na razumijevanju!

Ravnateljica: Sandra Krpan, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 20. 3. 2020. 13:01

Obavijest o terminu razgovora s ravnateljicom Škole, gđom Sandrom Krpan, prof.

 

Nastavno za Odluku koja je objavljena o kandidatima za radno mjesto učitelja razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme izvješćujemo vas da će Ravnateljica Škole obaviti razgovor s kandidatima u sljedećim terminima:

Ponedjeljak, 23.03.2020. u    

                    09.00 sati – kandidat Elena Vukušić

10.00 sati – kandidat Luna Filipović

11.00 sati – kandidat Marta Kolombo

12.00 sati – kandidat Senia Rupčić

                                             Očekujemo vas i pozdravljamo.

 

                                            Ravnateljica: Sandra Krpan, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 19. 3. 2020. 18:31

Obavijest o kandidatima koji se upućuju na razgovor s Ravnateljicom Škole

Temeljem odredbi čl.11.-13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Milan Brozović" (dalje: Pravilnik), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajnom postupku izdaje sljedeću:

 

  OBAVIJEST O KANDIDATIMA KOJII SE UPUĆUJU NA RAZGOVOR S RAVNATELJICOM ŠKOLE

 

Nakon provedenog testiranja kandidata za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata je, temeljem  cjelokupnog rezultata testiranja, donijelo

ODLUKU

o predlaganju  sljedećih kandidata za razgovor s Ravnateljicom Škole

- Elena Vukušić

- Luna Filipović

- Marta Kolombo

- Senia Rupčić

VAŽNO! Kandidati će naknadno biti obaviješteni o terminu razgovora s Ravnateljicom Škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 3. 2020. 13:10

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

Poštovana/i,

na osnovu raspisanog natječaja od 16. siječnja 2020. godine, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole, te na oglasnoj ploči Škole, donijete su sljedeće odluke:

 • za obavljanje poslova domara-ložača na neodređeno puno radno vrijeme izabran je Daniel Simčić iz Klane, Škalnica 12A
 • za obavljanje poslova domara-ložača na neodređeno nepuno radno vrijeme izabran je Goran Cetina iz Kastva, Jardasi 77
 • za obavljanje poslova spremačice na neodređeno nepuno radno vrijeme izabrana je Vida Herout iz Matulja, I.M.Ronjgova 2

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Natječajnu dokumentaciju prijavljeni kandidati mogu preuzeti u tajništvu Škole uz prethodnu najavu.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 3. 2020. 20:36

Obavijest o testiranju i poziv kandidatima za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 9. 3. 2020. 17:06

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

                                                                 NATJEČAJ

                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

                                                                       RAVNATELJICA:

                                                                       Sandra Krpan, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 2. 2020. 09:22

Obavijest o testiranju i poziv kandidatima za radno mjesto domara- ložača i spremača/ice Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 6. 2. 2020. 20:08

Obavijest o kandidatima koji se upućuju na razgovor s ravnateljicom Škole

Temeljem odredbi čl.11. – 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ (dalje: Pravilnik), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajom postupku izdaje sljedeću:

 

OBAVIJEST O KANDIDATIMA KOJI SE UPUĆUJU NA RAZGOVOR S RAVNATELJICOM ŠKOLE

 

Nakon provedenog testiranja kandidata za radno mjesto učitelja/ice povijesti na određeno puno radno vrijeme, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata je, temeljem cjelokupnog rezultata testiranja, donijelo 

 

                                                         ODLUKU

 

 o predlaganju sljedećih kandidata za razgovor s ravnateljicom Škole u petak, 31. siječnja 2020. godine u 9:30 sati:

 

-  Marin Mikloška, prof., ostvario je ukupno 76 bodova

-  Andrej Gržinić, prof. , ostvario je ukupno 74 bodova

-  Lucija Anić, prof., ostvarila je ukupno 72 boda

 

Rezultati svih kandidata pisanog dijela testiranja prema šiframa:

1. ED919N – 15 bodova

2. 10394 – 18 bodova

3. AGAT123- 19 bodova

4. 19071987- 19 bodova

Članovi Povjerenstva:

predsjednik Povjerenstva, Sanja Lampret, mag. paed. soc.

član, Dragana Burazerović,  prof.

član, Daniel Ljutić,  prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 30. 1. 2020. 19:20

Obavijest o odgodi testiranja za natječaj učitelja/ice prirode i bilogije

Poštovani kandidati,

izvanredno se otkazuje današnje testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice prirode i biologije zbog povratka djelatnice s bolovanja.

Hvala na iskazanom interesu

                                                           Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

Ravnateljica škole: Sandra Krpan, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 30. 1. 2020. 10:47

Obavijest o testiranju i poziv kandidatima za radno mjesto učitelja/ice prirode i biologije te učitelja/ice povijesti Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 24. 1. 2020. 20:28

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

                                                                 NATJEČAJ

                                                       za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno uz uvjet probnog rada od 1 mjesec.

       

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

 • Završena osnovna škola.
 • Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 1. 2020. 19:22

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

                                             NATJEČAJ

                               za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Domara - ložača na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca.

       

   2. Domara - ložača – 1 izvršitelja/ica na  neodređeno nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca.

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

 • Završena srednja škola tehničke struke te uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/2014 i 20/2015).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Izabrani kandidati/kandidatkinje bit će naknadno upućeni od strane poslodavca na liječnički pregled radi stjecanja uvjerenja o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje  poslova s posebnim uvjetima rada.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 1. 2020. 19:20

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

 

Poštovana/i,

na osnovu raspisanog natječaja od 05. prosinca 2019. godine, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole, te na oglasnoj ploči Škole, donijete su sljedeće odluke:

 • za obavljanje poslova učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme izabrana je Senia Rupčić, dipl. učiteljica razredne nastave
 • za obavljanje poslova stručnog suradnika – socijalnog pedagoga na određeno puno radno vrijeme izabrana je Sanja Lampret, mag. socijalne pedagogije
 • za obavljanje poslova na određeno puno radno vrijeme izabrani su:
  • Iva Radulović, prof., učitelj gitare
  • Loris Ivančić Žic, mag.mus., učitelj klavira
  • Ingrid Koštan, mag.mus., učitelj solfeggia
  • Boris Bosanac, prof., učitelj violine
  • Patrik Avgustini, glazbenik gitarist, učitelj gitare na određeno nepuno radno vrijeme

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Natječajnu dokumentaciju prijavljeni kandidati mogu preuzeti u tajništvu Škole uz prethodnu najavu.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 8. 1. 2020. 09:26

Obavijest o testiranju i poziv kandidatima

OSNOVNA ŠKOLA „MILAN BROZOVIĆ“ KASTAV

Skalini Istarskog tabora 3, 51215 Kastav

tel. 051/691-308

e-mail:  os-kastav@os-mbrozovic-kastav.skole.hr

 

KLASA: 113-01/19-01/1

URBROJ: 2170-55-01-19-04

Kastav, 23. prosinca 2019.

 

Temeljem odredbi čl. 11.-13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi

„Milan Brozović“, (dalje: Pravilnik), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajnom postupku izdaje sljedeću

 

                                       OBAVIJEST O TESTIRANJU I POZIV KANDIDATIMA

 

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete natječaja (prema popisu u nastavku) za radno mjesto učitelja/ice solfeggia, gitare, klavira i violine, objavljenog 05. prosinca 2019. godine, pozivaju se na testiranje koje će se održati u prostorijama OŠ „Milan Brozović“ u Kastvu u ponedjeljak, 30. prosinca 2019. godine s početkom u 10.30 sati.

 

Područje provjere: metodika rada, organizacija rada s učenicima

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

      - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,     

        105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

     - Nastavni plan i program za osnovnu školu (NN 102/06)

     - Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i

        srednjoj školi (NN 112/10, 82/19)

     - Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim

        ustanovama (NN 47/17 , 41/19 i 76/19)

     - Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s

        teškoćama u razvoju (NN 24/15)

     - Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan

        škole (NN 67/14 i 81/15)

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

1. mr. art. Tajana Dukić

2. mr. art. Lesja Vuković

3. Sanja Lampret, mag. paed. soc.

 

Ovaj poziv objavit će se sukladno odredbama Pravilnika na službenim web stranicama Škole

te se njegovom objavom kandidati smatraju uredno pozvanima. Kandidat koji ne pristupi

testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 23. 12. 2019. 15:39

Obavijest o testiranju i poziv kandidatima Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 19. 12. 2019. 21:48

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

                                                        NATJEČAJ

                                         za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Učitelj/ica prirode i biologije – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 13. 12. 2019. 10:22

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

                                                     NATJEČAJ

                                        za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Učitelj/ica povijesti – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 13. 12. 2019. 10:20

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

                                                                      NATJEČAJ

                                                          za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Stručni suradnik – socijalni pedagog – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 5. 12. 2019. 11:54

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

                                                                     NATJEČAJ

                                                   za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave  – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 5. 12. 2019. 11:52

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

                                                    NATJEČAJ

                                          za zasnivanje radnog odnosa

 1. Učitelj/ica solfeggia na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
 2. Učitelj/ica gitare na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
 3. Učitelj/ica gitare na određeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelj
 4. Učitelj/ica klavira na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
 5. Učitelj/ica violine na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
 6. Učitelj/ica klarineta na određeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 5. 12. 2019. 11:49

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

Poštovana/i,

na osnovu raspisanog natječaja od 04. listopada 2019. godine, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole, te na oglasnoj ploči Škole, donijete su sljedeće odluke:

 • za obavljanje poslova učiteljica razredne nastave u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme izabrane su:

Ema Harej Čargonja, Lilijana Vosilla, Sandra Pecorari, Danijela Gagić, Marta Kolombo

 • za obavljanje poslova učitelja glazbene kulture na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je Maja Orišković
 • za obavljanje poslova domara ložača na neodređeno puno radno vrijeme i domara ložača na neodređeno nepuno radno vrijeme kandidat nije izabran
 • za obavljanje poslova spremačice na neodređeno nepuno radno vrijeme kandidat nije izabran.

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Natječajnu dokumentaciju prijavljeni kandidati mogu preuzeti u tajništvu Škole uz prethodnu najavu.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Natječaja.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 4. 11. 2019. 12:51

Obavijest o razgovoru kandidata s Ravnateljicom Škole

Temeljem odredbi čl. 11.-13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ (dalje:Pravilnik), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajnom postupku izdaje sljedeću

                               OBAVIJEST O RAZGOVORU KANDIDATA S                                                                                      RAVNATELJICOM ŠKOLE

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju i razgovoru za radno mjesto učitelj/ca razredne nastave u produženom boravku učenika,pozivaju se da se odazovu na razgovor s Ravnateljicom Škole u srijedu 30. listopada 2019. godine s početkom u 17.00 sati.

 

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

 

 1. Ema Harej Čargonja
 2. Sandra Pecorari
 3. Marta Kolombo
 4. Danijela Gagić
 5. Lilijana Vosilla

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 29. 10. 2019. 06:51

Obavijest o testiranju i poziv kandidatima

Temeljem odredbi čl. 11.-15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“, (dalje: Pravilnik), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajnom postupku izdaje sljedeću

 

                            OBAVIJEST O TESTIRANJU I POZIV KANDIDATIMA

 

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete natječaja (prema popisu u nastavku) pozivaju se

na testiranje koje će se održati u prostorijama OŠ „Milan Brozović“ u Kastvu u ponedjeljak, 28. listopada 2019. godine s početkom u 13.30 sati.

 

Područje provjere: metodika rada, organizacija rada s učenicima

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

      - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,     

        105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

     - Nastavni plan i program za osnovnu školu (NN 102/06)

     - Kurikulum za nastavni predmet glazbene kulture za osnovne škole i glazbene umjetnosti

        za gimnazije u RH (NN 7/19)

     - Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i

        srednjoj školi (NN 112/10, 82/19)

     - Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim

        ustanovama (NN 47/17 , 41/19 i 76/19)

     - Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s

        teškoćama u razvoju (NN 24/15)

     - Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan

        škole (NN 67/14 i 81/15)

 

Popis kandidata koji se upućuju na testiranje:

1.  Maja Orišković

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

1. mr. art. Tajana Dukić

2. Jadranka Violić, prof.

3. Sanja Lampret, mag. paed. soc.

 

Ovaj poziv objavit će se sukladno odredbama Pravilnika na službenim web stranicama Škole

te se njegovom objavom kandidati smatraju uredno pozvanima. Kandidat koji ne pristupi

testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Popis kandidata koji su ostvarili najmanje 50% uspjeha na pisanom testiranju te se upućuju

na daljnji razgovor (intervju) s Povjerenstvom biti će objavljen na službenim web stranicama

škole dana 28.10.2019. godine te se time kandidati smatraju uredno pozvanima na intervju.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 22. 10. 2019. 17:57

Obavijest o testiranju i poziv kandidatima Vijest ima dokument u privitku

Temeljem odredbi čl. 11.-13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Milan Brozović", Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajnom postupku izdaje obavijest o testiranju i poziv kandidatima istaknutu u priloženim dokumentima 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 22. 10. 2019. 17:47

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno uz uvjet probnog rada od 1 mjesec.

       

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

 • Završena osnovna škola.
 • Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 3. 10. 2019. 10:38

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Domara - ložača na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca.

       

   2. Domara - ložača – 1 izvršitelja/ica na  neodređeno nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca.

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

 • Završena srednja škola tehničke struke te uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/2014 i 20/2015).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Izabrani kandidati/kandidatkinje bit će naknadno upućeni od strane poslodavca na liječnički pregled radi stjecanja uvjerrenja o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje  poslova s posebnim uvjetima rada.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 3. 10. 2019. 10:37

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku učenika – 5 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 3. 10. 2019. 10:35

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozović” Kastav objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Učitelj/ica glazbene kulture – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr objavit će se područje  provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović” 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 3. 10. 2019. 10:30

Natječaj

Temeljem čl.107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ Kastav,  Osnovna škola „Milan Brozović“ Kastav, zastupana po ravnateljici Sandri Krpan, prof.,  dana 11.06.2019. godine,  raspisuje

 

                                                 N  A  T  J  E  Č  A  J

                                      za  zasnivanje  radnog  odnosa

                                                   

 1. UČITELJA/ICE klavira na određeno nepuno radno vrijeme -  1 izvršitelj/ica

UVJETI:  Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl.106 Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis ili potvrda o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati predočit će izvornik.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), čl. 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.102.stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/17) treba uz prijavu dostaviti dokaze propisane čl.103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Svi kandidati čije su prijave pravodobne i potpune sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole:  http:// os-mbrozovic-kastav.skole.hr   objavit će se područje provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović“ 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „Za natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole : http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr  najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                  Ravnateljica: Sandra Krpan, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Dolores Saršon  datum: 11. 6. 2019. 12:48

Natječaj

Temeljem čl.107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ Kastav,  Osnovna škola „Milan Brozović“ Kastav, zastupana po ravnateljici Sandri Krpan, prof.,  dana 11.06.2019. godine,  raspisuje


N  A  T  J  E  Č  A  J

za  zasnivanje  radnog  odnosa

                                                   

 1. UČITELJA/ICE GITARE na određeno puno radno vrijeme -  1 izvršitelj/ica

UVJETI:  Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl.106 Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis ili potvrda o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati predočit će izvornik.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), čl. 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.102.stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/17) treba uz prijavu dostaviti dokaze propisane čl.103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Svi kandidati čije su prijave pravodobne i potpune sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ Kastav. Na web stranici škole:  http:// os-mbrozovic-kastav.skole.hr   objavit će se područje provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

 

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Milan Brozović“ 51215 Kastav, Skalini Istarskog tabora 3, s naznakom „Za natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole : http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr  najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                      Ravnateljica: Sandra Krpan, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Dolores Saršon  datum: 11. 6. 2019. 12:46

Upute za pripremu kandidata prijavljenih na natječaj spremačice te obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiran

Osnovna škola „Milan Brozović“  

Skalini Istarskog tabora3 

51215 Kastav 

 

KLASA:080-03/20-01/1 

URBROJ: 2170-55-01-20-81 

 

Kastav,  16.12. 2020. 

 

Temeljem odredbi čl. 11.-13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ (dalje:Pravilnik), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u natječajnom postupku izdaje sljedeću  

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU 

I POZIV KANDIDATIMA 

 

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete natječaja (prema popisu u nastavku), za radno mjesto spremača/ice na određeno puno radno vrijeme objavljenog  1prosinca 2020., pozivaju se da se odazovu na testiranje koje će se održati u prostorijama Osnovne škole „Milan Brozović“ u utorak 22prosinca 2020. godine s početkom u 12.00 sati. Kandidati koji ostvare najmanje 50% uspjeha na pismenom testiranju, odmah nakon pismenog testiranja  bit će upućeni na daljnji razgovor (intervju) s Povjerenstvom.  

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje: 

 • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14118/14154/1494/18, 96/18) 

 • Satut Škole dostupan na web stranici škole 

 • Kućni red Škole dostupan na web stranici škole 

 • Godišnji plan i program rada Škole dostupan na web stranici škole 

 

Popis kandidata koji se upućuju na testiranje za radno mjesto spremača/ice određeno puno radno vrijeme: 

 1. Paola Miletić 

 1. Iva Blečić 

 1. Tatijana Maček 

 1. Marina Arnautović 

 1. Muškardin Nensi 

 1. Branka Božurić 

 

Nana Gulić 

Tanja Frančišković 

Daniel Simčić 

                                        Povjerenstvo za vrednovanje kandidata 

 

 

Ovaj poziv objavit će se sukladno odredbama Pravilnika na službenim web stranicama Škole te se njegovom objavom kandidati smatraju uredno pozvanima. Kandidat koji ne pristupi testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 12. 2020. 12:06
 


TražilicaKalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404

Anketa
Više voliš održavanje nastave u školi ili ti je draži online oblik nastave?
Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Korisni linkovi
Dnevni tisak

Tražilace
 • Google


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju