Naslov Autor(i) Jezik
Dokumenti djelatnika Engleski
korisno Admin
Hrvatski
1. IZMJENE PLAN NAB. 2019. - INT.STR.-konačna verzija (1).xlsm Admin
Hrvatski
26.1.2019..pdf Admin
Hrvatski
2. IZMJENE PLAN NAB. 2019. - INT.STR.-konačna verzija (2).xlsm Admin
Hrvatski
40. sjednica Školskog odbora.docx Admin
Hrvatski
41. sjednica Školskog odbora.docx Admin
Hrvatski
42. sjednica Školskog odbora.docx Admin
Hrvatski
43 - sjednica Školskog odbora.docx Admin
Hrvatski
Bilješke uz financijsko izvješće 2018.docx Dolores Saršon
Hrvatski
Bilješke uz financijsko izvješće.docx Dolores Saršon
Hrvatski
Bilješke uz financ.izvj. 2019..docx Admin
Hrvatski
Detaljan plan nabave 2018.xlsx Dolores Saršon
Hrvatski
Etički kodeks.doc Nana Gulić
Hrvatski
Godisnje_izvjesce.csv Admin
Hrvatski
Godisnje_izvjesce.pdf Admin
Hrvatski
GODISNJI_PLAN_I_PROGRAM_SKOLE__2018-2019.pdf Dolores Saršon
Hrvatski
Godišnji plan i program rada Škole za 2019.-2020..pdf Admin
Hrvatski
Godišnji plan i program rada Škole za 2020.-2021..pdf Admin
Hrvatski
Godišnji plan i program škole 2018-2019.pdf Dolores Saršon
Hrvatski
Ispisnica iz OŠ.pdf Admin
Hrvatski
Izmjene statuta OŠ MIlan Brozović.pdf Admin
Hrvatski
Izvješaj proračuna 2018.xls Dolores Saršon
Hrvatski
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama u 2019..pdf Admin
Hrvatski
Katalog informacija.pdf Admin
Hrvatski
Kućni red.pdf Dolores Saršon
Hrvatski
obrasci financijskih izvještaja v 5.0.8._ispravak.xls Admin
Hrvatski
obrasci financijskih izvještaja v 5.0.8..xls Admin
Hrvatski
ODLUKA O IMENOVANJU OSOBA ODGOVORNIH ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA.pdf Admin
Hrvatski
Odluka o imenovanju službenika za informiranje.pdf Admin
Hrvatski
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA.pdf Admin
Hrvatski
Odluka za_sudjelovanje_na_sjednici_ŠO (4).doc Admin
Hrvatski
Plan nabave 2019.pdf.pdf Dolores Saršon
Hrvatski
PLAN NABAVE 2020..xlsm Admin
Hrvatski
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Milan Brozović.pdf Admin
Hrvatski
PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA.pdf Admin
Hrvatski
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.docx Admin
Hrvatski
Pravilnik o radu.doc Nana Gulić
Hrvatski
PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA.pdf Admin
Hrvatski
PROCEDURA ODLASKA NA SLUŽBENI PUT.pdf Admin
Hrvatski
Procedura_pracenja_i_naplate_prihoda_i_primitaka.docx Nana Gulić
Hrvatski
PROCEDURA_STVARANJA_UGOVORNIH_OBVEZA[1].doc Nana Gulić
Hrvatski
Sjednice Školskog odbora.docx Admin
Hrvatski
Statut.pdf Dolores Saršon
Hrvatski
Statut škole.pdf Dolores Saršon
Hrvatski
Statut škole - pročišćeni.pdf Admin
Hrvatski
Školski kurikulum 2018-2019.pdf Dolores Saršon
Hrvatski
Školski kurikulum za školsku godinu 2019.-2020..pdf Admin
Hrvatski
Školski kurikulum za školsku godinu 2020.-2021..pdf Admin
Hrvatski
Upisnica u OŠ.pdf Admin
Hrvatski
UVJETI OSIGURANJA UČENIKA - I. DIO.pdf Admin
Hrvatski
UVJETI OSIGURANJA UČENIKA - II. DIO.pdf Admin
Hrvatski
Vremenik pisanih provjera II. polugodište 2018.-2019..xls Dolores Saršon
Hrvatski
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.pdf Admin
Hrvatski
Zahtjev za pristup informacijama.pdf Admin
Hrvatski
Zahtjev-za-prisustvovanje-sjednicama (4).docx Admin
Hrvatski
zapisnik 48.sjednice.doc Admin
Hrvatski